Xapa i pintura

Per garantir una bona reparació disposem dels millors materials i eines (audatex, GT estimate)Treballem amb pintures de qualitat; utilitzem les ultimes tecnologies per igualar els colors, reparació de plàstics, restauració d’òptiques. Actualment treballem amb NEXA AUTOCOLOR, estem especialment sensibilitzats amb la gestió dels residus i per aquest motiu s’aplica el degut tractament dels mateixos.

Garantia oficial

REALITZEM EL MANTENIMENT OFICIAL DEL VOSTRE VEHICLE, US SEGELLEM EL LLIBRE DE REVISIONS I US ASSEGUREM EL MANTENIMENT DE LA GARANTIA OFICIAL.

El nou reglament 461/2010 de la Comissió Europea (en vigor des del 23 de maig del 2010) garanteix l'elecció lliure del taller pel que fa al manteniment del vostre vehicle, incloent el període de garantia oficial. Aques reglament garanteix la lliure competència i atorga a l'usuari el dret a triar lliurement el taller, sense veure sobligat a portar el seuvehicle a un concessionari oficial, si és el mateixusuariqui paga. No es perd la garantía per fer el manteniment oficial fora dels serveis oficials de la marca. No es perd la garantia del vehicle per ferre paracions, no cobertes per la garantia, fora dels tallers oficials (trencament de fars, cops a la xapa, etc.). Només les reparacions a causa d’un defecte de fabricació i amb el vehicle en garantia es fara non indiqui el constructor del vehicle. No es perd la garantia si el taller utilitza recanvis de la marca, originals o de qualitat equivalent.

© Copyright 2017 Galirede S.L. todos los derechos reservados